Богуславська сільгосптехніка

ПрАТ “БОГУСЛАВСЬКА СiЛЬГОСПТЕХНiКА” – провiдна українська компанiя, яка спецiалiзується на виробництвi технiки для хiмiчного захисту рослин i внесення рiдких мiнеральних добрив.
Для внесення рiдких мiнеральних добрив компанія виробляє:
– культиватори для обробки iрунту КУ-6А з одночасним внесенням добрив;
– машини для внесення КАС (сумiшi водних розчинiв амiачної селiтри i карбамiду);
– технiку для внесення амiачної води ПЖУ-3000-6 i ПЖУ-5000-10;
– агрегати для внесення безводного амiаку.